ALIX AVIEN KİŞİSELLEŞTİRME KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 

Makeup Mağazacılık Ticaret Limited Şirketi (“Alix Avien”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan Alix Avien’in yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir. 

Neden bu metni okuyorum?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir) bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bizler de Veri Sorumlusu olarak sizler hakkında işleyeceğimiz kişisel verilerle ilgili bilgilendirildiğinizi ispat etmek durumundayız.

Kullanılan kişisel verileriniz neler olup hangi yollarla elde edilmektedir?

Alix Avien olarak aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi, internet sitemiz üzerinden oluşturduğunuz üyelik profilinizi güncelleyerek kişiselleştirmenizle birlikte dijital yollarla (KVKK’da “otomatik olan” yöntem şeklinde ifade edilmektedir.) elde etmekteyiz. Elde edilen kişisel verilerinizin neler olduğu ve elde etmemizin hukuki sebebi aşağıda açıklanmıştır:

Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Verileriniz

Elde Etmenin Hukuki Sebebi

Kimlik Verisi

Adınız ve soyadınız,

Belirtmeniz halinde doğum tarihiniz, cinsiyetiniz

Belirtilen bilgileriniz, üyelik profilinizi kişiselleştirmeniz vasıtasıyla açık rızanızın varlığı hukuki sebebiyle elde edilmektedir.

İletişim Verisi

Yaşadığınız ülke, il ve ilçe

Mesleki Deneyim Verisi

Belirtmeniz halinde mesleğiniz, öğrenim durumunuz

Hukuki İşlem Verisi

Aydınlatma Metnini okuyup anladığınız yönünde kayıt, açık rıza vermiş olduğunuz yönünde kayıt

Belirtilen bilgileriniz, üyelik profilinizi kişiselleştirmeniz vasıtasıyla hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için zorunlu olması hukuki sebebiyle elde edilmektedir.

Elde edilen kişisel verileriniz hangi amaçla ve hukuki sebeple kullanılmaktadır?

Alix Avien tarafından aşağıda yer verilen tabloda, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği faaliyet kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme amaçları detaylandırılmıştır. Her bir kişisel veri işleme amacı, amaç kapsamında kullanılan kişisel veri kategorileri ve ilgili hukuki sebep ile eşleştirilmiştir.

Kişisel Veri İşleme Amacı

İlgili Kişisel Veri Kategorisi

İşleme Hukuki Sebebi

 • Üyelik profilinizin isteğiniz doğrultusunda kişiselleştirilmesi,
 • Size özel kampanya ve promosyonların oluşturulabilmesi
 • Üyelerimizin elde edilen bilgilere göre ayrıştırılabilmesi
 • İnternet sitesi süreçlerimize ilişkin istatistikler oluşturulabilmesi amaçlarıyla,
 • Kimlik,
 • İletişim,
 • Mesleki Deneyim
 • Müşteri İşlem

kategorilerindeki verileriniz,

Açık rızanızın varlığı hukuki sebebiyle elde edilmektedir.

 • Üyelik hesabınıza ilişkin açık rıza ve/veya ret kayıtlarınızın tutulması amacıyla,
  • Kimlik,
 • Hukuki İşlem

kategorilerindeki verileriniz,

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

  • Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğinin kaydedilmesi amacıyla,
 • Hukuk işlerinin takip edilmesi ve yürütülmesi amacıyla,

 • Kimlik,
 • İletişim,
 • Hukuki İşlem,

kategorilerindeki verileriniz,

Bir hakkın korunması, kullanılması ve tesisi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz başkalarına aktarılıyor mu?

Evet, kişisel verilerinizi özetle iş ortaklarımıza, resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz;

KVKK size hangi hakları veriyor?

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

Haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

Belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.


 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR