Alix Avien Paris

 

Kalite Politikası

Alix Avien Kişisel Bakım Ürünleri Sena Karahan ve Başak Zeynep Kesme Kollektif Şirketi olarak renkli kozmetik ve kişisel bakım ürünleri üretim faaliyetlerimiz ile ilgili süreçlerimizi sürekli gelişim bakış açısı ile ISO 22716 GMP (İyi Üretim Uygulamaları) ve  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartları gereklilikleri, yasal gereklilikler ve mevzuatlar doğrultusunda oluşturur ve uygularız.

Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan, güvenilir ve aranan firma olmayı, topluma ve çevreye saygılı örnek bir kuruluş olmayı hedefleriz. Süreçlerimizde sürekli iyileştirme yaklaşımını uygular ve bu doğrultuda sistematik gözden geçirmelerle iyileştirmeye açık alanlarımızı belirler ve iyileştiririz.

Ürün güvenliği için üretimin her aşamasında hijyenik şartları oluşturarak kalitemizin, güncel regülasyonlar, uygulanabilir tüm yasal gereklilikler doğrultusunda yerel ve uluslararası otoritelerin ilgili mevzuatlarına uygun olmasını sağlarız. 

Ürün kalite ve güvenliğini sağlamak amacıyla olası riskleri analiz ederek değerlendirir, minimize edilmesini sağlarız. 

Modern teknolojik gelişmeleri takip ederek, çalışanlarımızın bilgi, becerilerini geliştirmek için iletişim ve eğitimi ön planda tutar ve tüm kaynak ihtiyacını temin ederiz.

Müşterilerimizin ve iş birliği içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşların yasal gerekliliklere ters düşmeyen taleplerini dikkate alırız. Tedarikçilerimiz ve fason iş yaptırdığımız kuruluşların yasalara uygunluğunu kontrol eder ve değerlendiririz.

Tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve satış noktalarımızla «iş ortaklığı» anlayışı ile çalışarak, müşteri memnuniyetinde mükemmellik hedefi için birbirimizi geliştirmeyi ilke ediniriz.

Hedeflere ulaşılmasını, yönetim sorumluluğu olarak kabul eder, tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin sisteme katılımını sağlarız. Müşteri ve tedarikçilerimizle karşılıklı faydayı arttıracak iş birlikleri kurar ve yürütürüz.

Gelişim ve iyileştirmenin sürekli olduğu prensibi ile çalışır, ürün kalitemizi ve ürün güvenliğimizi müşteri beklentilerinin de ötesine taşımak amacıyla en yeni teknolojileri araştırır, yatırım yapar ve kullanırız.

Kalite Politikamızın tüm çalışanlarımıza benimsetilmesi, Kalite Sistemi’mizle ilgili kavram ve prensiplerin iyi anlaşılması ve bilinç düzeyinin arttırılması için sürekli ve planlı eğitim yaparız.

 

Quality Policy

 

As Alix Avien Personal Care Products Sena Karahan and Başak Zeynep Kesme Collective Company, we carry out our processes related to our color cosmetics and personal careproducts production activities with a continuous improvement perspective, in accordance withthe requirements of ISO 22716 GMP (Good Manufacturing Practices) and ISO 9001 QualityManagement System standards, legal requirements and We create and implement it in linewith the legislation.

We aim to be a reliable and sought-after company that fully meets the needs and expectationsof customers, and to be an exemplary organization that respects society and the environment. We apply a continuous improvement approach in our processes and accordingly, we identifyand improve areas that are open to improvement through systematic reviews.

By creating hygienic conditions at every stage of production for product safety, we ensurethat our quality complies with the relevant legislation of local and international authorities in line with current regulations and all applicable legal requirements.

In order to ensure product quality and safety, we analyze and evaluate possible risks andensure that they are minimized.

By following modern technological developments, we prioritize communication and trainingto improve the knowledge and skills of our employees and provide all resource needs.

We take into account the requests of our customers and the institutions and organizations wecooperate with that do not contradict legal requirements. We check and evaluate the legal compliance of our suppliers and the organizations we outsource work to.

By working with our suppliers, employees and sales points with a "business partnership" approach, we adopt the principle of improving each other for the goal of excellence in customer satisfaction.

We consider achieving goals as a management responsibility and ensure the participation of all our employees and suppliers in the system. We establish and maintain collaborations withour customers and suppliers that will increase mutual benefit.

We work with the principle of continuous development and improvement, and we research, invest and use the latest technologies in order to increase our product quality and productsafety beyond customer expectations.

 

 

 

 

We provide continuous and planned training to ensure that all our employees adopt ourQuality Policy, to better understand the concepts and principles related to our Quality System, and to increase their awareness.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR